nav

Parkovske trave

Formulacija travnih smeša za proizvodnju homogenih, finih i elegantnih travnatih tepiha mora pored tla i klimatskih uslova u kojima se sadi uzeti u obzir i sledeće kriterijume prioriteta:

Njegova upotreba: univerzalni, senovit, sportski
Njegov kvalitet kroz korišćene sorte: sorte koje pored minimalnog nivoa prilagodljivosti imaju osnovni uslov dobru brzinu uspostavljanja, spor razvoj i dobru otpornost na postavljanje na seme.