nav

Kukuruz šećerac

Kukuruz BOLD je srednje rani hibrid sa vegetacijom 70-75 dana. Formira istovetne krupne klipove na svim biljkama sa velikim brojem redova u klipu i sa dugim žutozlatnim zrnom. Kukuruz šećerac je vrsta kukuruza namenjenog za ishranu ljudi koji ima najveći sadržaj šećera. Za razliku od običnog, merkatilnog kukuruza koji se koristi kao stočna hrana i bere kada je zreo, kukuruz šećerac se bere kad nije sasvim dozreo odnosno kada zrna još nisu suva i tvrda. Bez obzira na klimatske uslove tokom godine ovaj hibrid daje stabilne prinose. Namenjen je za industrijsku upotrebu (zamrzavanje i konzerviranje) i zbog svog visokog kvaliteta pogodan za svežu potrošnju.

Setva 19x75

Sklop 80 ,000 biljaka po Ha