nav

Boranija Top Crop

Boranija Top Crop ( tip zelene olovke) je rana boranija, tamno zelene boje koja se preporučuje za sve sezone setve i berbe.

Od setve do berbe dospeva za 55 dana (dužina vegetacije u optimalnim uslovima).
Pogodna je za direktnu setvu od početka aprila do kraja juna.
Daje poluuspravne, srednje bujne, patuljaste biljke koje nisu sklone poleganju.

Vreme berbe : početak JULA/kraj OKTOBRA

Seje se direktnom setvom na dubini od 3 cm, na razmaku od 40 cm (u redu, zrno od zrna) i medjurednom rastojanju od maksimalnih 60 cm (red od reda).
Namenjena je za baštensku i industrijsku proizvodnju, svežu potrošnju i zamrzavanje.