nav

SUPSTRAT PROFI MIX 2A

Element
N
150mg/lit
P2O5
250mg/lit
K2O
250mg/lit
STRUKTURA
60% beli treset A kategorije, 40% crni treset A kategorije
Frakcija
Fine frakcije (0.0mm -0.20mm )

Supstrat Profi Mix 2A namenjen je za proizvodnju rasada i koristi se u drugom delu proizvodnje bilja nakon proizvodnje iz semena. U svom sastavu sadrži bioroot, amino i fulvinske kiseline koje imaju direktan uticaj na razvoj korena.