nav

SILACON


Element
N 2
P2O5 3
K2O 11
Si (SiO2) 14,7

Uticaj silcijuma na otpornost biljaka nastaje kao posledica gomilanja silicijuma u epidermisu lista gde se stvara tanak sloj koji štiti biljku od gubitka vode i sprečava uticaj spoljnih faktora na negativan uticaj biljke. Zahvaljujući smanjenju prečnika stoma posle tretmana Silacon-om javlja se efekat otpornosti biljaka na spoljne uticaje tzv silika sloj.

Poseban značaj Silacon-a je u organskoj proizvodnji gde silicijum stvara odbrambeni zid za prodiranje patogena.

 • SILACON obezbedjuje da se stvori tanka navlaka i spreči fiziološki stres . List tretiran Silacon-om je snažniji i povećava se otpornost na mehaničke povrede tkiva. Zahvaljujući Silicijumu (Si) se stvara tanak mehanički sloj koji je ujedno barijera i za insekte.

 • Prednosti SILACON-a:

  • -Povecana otpornost protiv gljivicnih napada

   • -Biljka je manje podlozna napadu insekata

   • -Povecana otpornost na klimatske promene

   • -Idealan u stresnim situacijama

   • -SILACON obezbedjuje da se stvori tanka navlaka i spreci fizioloski stres

   • -Nagomilani silicijum obezbedjuje mehanicku barijeru

Folijarno
Usev Vreme primene Količina primene
Voće Tokom vegetacije 2 lit po Ha
Povrće Tokom vegetacije 2 lit po Ha
Preporuka - Koristiti tri do četiri puta tokom vegetacije
bezbedonosni_list_silacon.pdf