nav

MONAFOS

Element
N 12
NH4 12
P2O5 61

MONAFOSje fosforno djubrivo namenjeno za dopunski ishranu i za biljke sa povećanim zahtevima za fosforom. Djubrivo je namenjeno za folijarno prihranu i za fertigaciju svih ratarskih i voćarskih kultura. Idealno za početne faze razvoja.

Folijarno
USEV VREME PRIMENE KOLIČINA PRIMENE
Kukuruz, pšenica Početak vegetacije 300-500gr/100l vode
Povrće Početak vegetacije 300-500gr/100l vode
Koštičavo voće Početak vegetacije 300-500gr/100lit vode
Fertigacijom 50-150kg po Ha
Koristiti u početnim fazama

monafos_msds_18042019.pdf