nav

KALAFOS 0-52-34


Fosfor(P2O5) 52%
Kalijum(K2O) 34%

KALAFOS je vodorastvorljivo djibrivo koje se može koristiti u početnim i u svim drugim fazama razvoja.Namenjeno za folijarnu prihranu i fertigaciju.Idealan za razvoj i ojačavanje korenovog sistema.

Folijarno
Usev Vreme primene Količina primene
Povrće i voće Tokom vegetacije 50-500kg/ha