nav

GRANORO 10.20.0+20SO3+2CaO 2N-Org

Azot(N) 9%
Azot organski(N) 1%
Fosfor(P2O5) 19%
Ugljenik organski(C) 8%
Kalcijum(CaO) 4%
Sumpor(SO3) 18%

Osobine

Organske i mineralne sirovine vrhunskog kvaliteta
Visok procenat rastvorljivog fosfora
Prisustvo huminskih kiselina koje omogućavaju asimilaciju hranljivih materija
Namenjena za djubrenje ozimih žitarica pre setve i u početnim fazama u voćarstvu
Specifična težina(kg/dm3) 0,92