nav

EVOLUTION 56 38.0.0 + 18SO3+ AMINO ACIDS

Azot(N) 38%
Sumpor(SO3) 18%

Evolution 56 je granulisano mineralno djubrivo sa viskoim sadržajem azota i sumpora. Njegova nova aktivna formulacija (UREA amonijski azot) omogućava postepeno i progresivno otpuštanje azota. Amonijumski azot je odmah dostupan već u ranim vegetativnim fazama dok UREA ostaje dostupna biljkama tokom vegetativnog perioda

FERTIGACIJA

Evolution 56 je potpuno rastvorljiv u vodi te se stoga može koristiti u fertigaciji i u osnovnom djubrenju tako da se azot koji se uunosi odmah direktno deluje i izlaže svoje nutritivne vrednosti.

U testovima na terenu radjenim na salati nova formula je pokazala povećanje apsorcije azota i kalijuma. Hranljiva funkcija salate je povećana i iskazana je duplo veća vrednost šećera(30 dana nakon transplatacije) Povećanje apsorcije azota smanjilo je djubrenje po jedinici površine

Suncokret

Nakon nicanja

200-300kg/ha

Pšenica

Nakon nicanja

200-400kg/ha

Kukuruz

Nakon nicanja

400-500kg/ha

Soja

Nakon nicanja

250-350kg/ha

Krompir

Nakon nicanja

400-600kg/ha

Voće

Početak cvetanja

300-500kg/ha

Mrkva

Nakon nicanja

250-350kg/ha

Paprika

Nakon presadjivanja

200-300kg/ha

Salata

Nakon nicanja

150-250kg/ha

Paradajz

Nakon presadjivanja

150-250kg/ha

Citrusi

Početak cvetanja

300-400kg/ha

Groždje

Tokom vegetacije

200-300kg/ha

Paradajz/paprika/tikvica/dinja

Nakon presadjivanja

300-500kg/ha