nav

CEREAPHOS 0-40-0 +12CaO+5SO3+0,01B+0,01Zn

Fosfor(P205) 40%
Kalcijum(CaO) 12%
Sumpor(SO3) 5%
Bor(B) 0.01%
Cink(Zn) 0.01%

Karakteristike

-Fosforne sirovine sa visokom rastvorljiivošću i dostupnošću

-Prisustvo sumpora koje poboljšava organoleptičke aspekte useva

-Prisustvo mikroelemenata (bor i cink)

-Namenjeno za djubrenje u setvi i presadjivanju