nav

CALANIT


Element
N 15,5
NO3 14,5
NH4 1
CaO 27

Calanit je potpuno rastvorljivo vodotopivo djubrivo koje se koristi za navodnjavanje I folijarnu primenu u voćarstvu I povrtarstvu od pocetka formiranja plodova pa do kraja vegetacijskog ciklusa.Služi da spreci nastanak fizioloskih promena usled nedostatka kalcijuma kao sto su pege na jabukama, paprici, paradajzu

bezbedonosni_list_calanit.pdf