nav

BIOMAGIC 4-3-3

Element
N 4.0
P2O5 3.0
K2O 3.0
Cao 9.0
MgO 1.0
Organska materija 65%

100% organsko djubrivo BIOMAGIC je u zemljama EU priznato kao ekološko djubrivo.

BIOMAGICje organsko fermentisano sterilno djubrivo koje je prošlo proces zrenja od 3 godine, u proizvodnom procesu apsolutno je oslobodjeno semena korova i patogenih organizama. Dobijeno je od kokošijeg djubriva koje je obogaćeno sa NPK 4-3-3. Sadrži makro (huminske i fulvinske kiseline, MgO, CaO) i mikroelemente (Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Co). Mikrobioloska razgradnja nastaje odmah u kontaktu sa vodom. Ovo djubrivo idealno je za koriscenje prilikom sadnje voća ubacivanjem u jamice 200-400gr.

BIOMAGIC sadrži maksimalan procenat suve materije (88%). Organska materija u ovom djubrivu sastoji se uglavnom od huminskih kiselina koje postupno otpuštaju organsku materiju i čine ih pristupačnim korenu biljaka. Primenom organskih djubriva smanjuje se potreba za mineralnim djubrivima. Zbog povećane mikrobiološke aktivnosti tla, tlo postaje bogatije organskom materijom i time je sprečen problem gušenja korena.

Prava količina koja je potrebna za korišćenje se lako može izmeriti, što ga čini pogodnim ne samo za grube metode uzgoja, kao što je kod krompira, vinove loze i voćaka, nego i kod finijih načina uzgoja, kao što je za salate, grašak, paradajz, kupusnjače i ostalo.

Vreme djubrenja odredjuje se prema zahtevima voćaka (fenofazama rasta vegetativnih i generativnih organa), svojstvima tla i vrsti djubriva. U uzgoju malina, organska djubriva se unose uglavnom u jesen. Kod sadnje, bitno je biljci dati dovoljno organskih materija da se korenov sistem brže prilagodi zimskim uslovima i time osigura lakše prezimljavanje. BIOMAGIC podstiče aktivnost tla i omogućuje ugradnju elemenata u tragovima.

Primena ovog djubriva se pokazala izuzetno prikladnom i u osnovnom djubrenju i pri sadnji malina, kupina i jagodičastog voća, posebno u jesenjem periodu jer ubrzava razvoj biljke, da bi biljka do zimskog perioda dovoljno ojačala korenov sistem i time razvila otpornost na niske temperature. Iz ovog razloga, pri samoj sadnji malina, a i nakon rezanja, zbog male lisne mase, unošenje organskog djubrivaa u tlo ima prednost nad folijarnim djubrivima. S obzirom na povećanje ekološkog uzgoja, ovo organsko djubrivo ima sve veću primenu jer poseduje certifikat da se može koristiti u ekološkoj poljoprivredi.USEV VREME PRIMENE KOLIČINA PRIMENE
Jagodičasto voće Tokom cele vegetacije 700-1200 kg po hektaru
Voće Tokom cele vegetacije 1000-2000kg po hektaru
Povrće Tokom cele vegetacije 1500-2500 kg po hektaru
Prilikom sadnje voća ubacivanjem u jamice 200-400gr po jamici