nav

ANATOP CEREAL

Fosfor (P2O5)-5

Azot (N)-5

Kalijum(K2O)-5

Fulvo kiseline- 7

Huminske kiseline-3

Ukupni ekstrakt humusa- 6

Anatop cereal sadrži huminske i fulvo kiseline koje predstavljaju koncentrat produkta raspadanja organske materije u vidu minerala, zbog čega su poznati kao najbolji prirodni oplemenjivači zemljišta, čiji se uticaj najpre vidi kod zemljišta sa dugom eksplatacijom kao i na peskovitim i glinovitim zemljištima.

Kada je najbolje vreme da se upotrebi Anatop cereal?

Najbolje aplicirati u ranoj razvojnoj fazi biljke kod žitarica (od formiranja prve troliske) , posle drugog troliska u soji , posle trećeg lista u kukuruzu , izmedju prvog i drugog otkosa kod deteline

Na kojim usevima se koristi Anatop cereal?

Koristi se u svim žitaricama, industrijskom bilju i krmnom bilju.

Kako se koristi Anatop cereal?

Koristi se folijarnom aplikacijom u kombinaciji sa pesticidima u količini 2-3lit po ha.