nav

ANABOR 11

Element
Bor 11,0

Anabor 11 je tečno djubrivo sa koncentrovanim sadržajem Bora(B) 11% dobijenog iz bor etanolamina koji je lako dostupan biljci namenjen za folijarnu i zemljišnu aplikaciju. Anabor 11 je izuzetno važan za početne faze u svim kulturama u periodu cvatnje. Nedostatak Bora se manifestuje smanjenom oplodnjom, neujednačenošću plodova i slabijom asimilacijom šećera.

Folijarno
USEV VREME PRIMENE KOLIČINA PRIMENE
Koštičavo voće, jagoda, jabuka U početku vegetacije 2-3 lit/ha
Povrće Početkom vegetacije 2-3 lit /ha
Fertigacijom - 1-2 puta u početku vegetacije 8-10lit/ha
Folijarno 1-2 puta u početku vegetacije u koncentraciji 0,2-0,3%
bezbedonosni_list_anabor.pdf