nav

ALGAFIT


Element
N 3.0
P2O5soluble in neutral ammonium citrate 27.0
K2O 18
Ascophyllum Nodosum

Algafit je inovativno biolosko sistemično djubrivo sa pojačanim sadrzajem morskih algi koje u sinergiji sa kalijumom dobijenim iz monokalijum fosfita ima fungicidno dejstvo. Algafit odlikuje izuzetna rastvorljivost i usvojivost i propratni fungicidni efekat. Biljke ga translociraju iz lišća u koren. U proizvodnom procesu Algafit-a ostaci alge (Ascophyllum Nodosum) su pomešani sa kalijum fosfitom u reaktoru gde se kasnije filtrira tečni deo i dobija se visoko koncentrovano djubrivo. Algafit sadrži fosfor u obliku fosfita koji biljka lako usvaja i podstiče sintezu fitoaleksina koji se akumuliraju u oblasti infekcije i nakon toga kao toksini deluju na napadajuća bakterijska oboljenja.

ALGAFIT poseban značaj ima kao biopestid gde je potpuno upotrebljiv u organskoj proizvodnji i u trenutcima kada nema mogućnost korišćenja fungicida . Interesantan efekat fungicida se javlja kao posledica da fosfiti deluju na reproduktivne organe patogena. Biljke tretirane Algafitom su snažnije i otpornije na stresove i bolesti(viruse i bakterije)

-Algafit čini biljke otpornijim na stresove i bolesti posebno na Phytophtora spp., Botrytis spp. Bremia Spp.

-Algafit je biorazgradiv i ne postoje ograničenja u primeni

Folijarno
Usev Vreme primene Količina primene
Koštičavo voće, jagoda, jabuka Tokom cele vegetacije 2 lit/ha
Povrće Tokom cele vegetacije 2 lit /ha
Žitarice Od nicanja do kraja faze vlatanja 1,5 -2 lit/ha
Fertigacijom - 4 puta tokom vegetacije u svim razvojnim fazama do berbe u količini 6-8 lit/ha
Folijarno 3-4 puta tokom vegetacije u koncentraciji 0,2% od cvetanja do berbe