nav

Ishrana biljaka

Anorel je belgijska kompanija čiji smo distributeri na tržistu Srbije od 2015. Anorel vodotopiva đubriva se odlikuju visokom čistoćom i potpuno su rastvoljiva u vodi. Obogaćena su mikro i makro elementima i posebno su formulisana za svaku razvojnu fazu i za sve tipove zemljišta.

Anorel vodotopiva đubriva omogućuju biljkama hraniva koja su joj potrebna u pravom trenutku i u najpristupačnijem obliku.

Anorel vodotopiva đubriva odlikuje visoka rastvorljivost (99%), visoka čistoća i odsustvo toksičnih materija. Sva đubriva su obogaćena ekstraktima morskih algi koji blagotvorno deluju na biljku. Postoji mogućnost mešanja dve i više različitih formulacija tako da se na taj način moze dobiti veliki broj novih formulacija.

Anorel đubriva se prodaju na teritoriji Srbije sa nazivom POLYAMIX. Taj naziv potiče od sadržaja polifosfata koji su stabilni i razgradivi u rešenjima za koren, takođe imaju moć da se razlažu u fosfate koji su lako usvojivi za koren.Polifosfati osiguravaju siguran izvor fosfora u ishrani bilja tamo gde su fosfati teško usvojivi i ujedno imaju moć da jone kalcijuma čak i u alkalnim uslovima učine pristupačnim biljkama.

Polifosfati imaju takozvani(AMT) anti magnetni tretman kojim smanjuju efekat tvrde vode I samim tim omogućavaju biljci usvajanje svih elemenata koji se nalaze u kombinaciji sa đubrivom što je od posebnog značaja za navodnjavanje.

Durpeta je litvanska kompanija jedna od najvećih proizvodjača supstrata u svetu. U 2014 godini proizvodnja je iznosila oko 1,000,000 m3. Zahvaljujući iskustvu najboljih stručnjaka i najvećih uzgajivača rezultiralo je da u ponudi postoji oko 500 različitih tipova supstrata. Na tržištu Srbije Agrotop-komerc nastupa sa supstratima tipa A koji su najboljeg kvaliteta. Supstrati Durpeta se skupljaju sa tresetnih polja koja su stara preko hiljadu godina. Baltičko tlo je pogodno za stvaranje biljke Sphagnum koji raste svega 1 mm godišnje . Umiranje biljke u tim uslovima i usled nedostatka kiseonika ne dolazi do raspadanja već se organska materija taloži stvarajući tresetna polja. Svi supstrati su obogaćeni idealnim balansom makro i mikro elemenata i idealnim odnosom crnog i belog treseta za svaku razvojnu fazu.

polyamix.jpg

POLYAMIX 20-20-20+ME

  • Vrsta:
  • Tip:
  • Formulacija:Vodotopivo
  • Naziv proizvođača:
  • Pakovanje:
Detaljnije
img2.jpg

POLYAMIX 11-40-11+2MG+ME

 • Vrsta:
 • Tip:
 • Formulacija:Vodotopivo
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje:
Detaljnije
img2__1_.jpg

POLYAMIX 17-05-30+2MG+ME

 • Vrsta:
 • Tip:
 • Formulacija:Vodotopivo
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje:
Detaljnije
img2-1.jpg

POLYAMIX BERRY

 • Vrsta:
 • Tip: Č
 • Formulacija: Vodotopivo
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje:
Detaljnije
potanit.png

POTANIT

 • Vrsta:
 • Tip:
 • Formulacija:Vodotopivo kalijumovo
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje:
Detaljnije
kalanit.png

CALANIT

 • Vrsta:
 • Tip:
 • Formulacija:Vodotopivo kalcijumovo
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje:
Detaljnije
maganit.jpg

MAGANIT

 • Vrsta:
 • Tip:
 • Formulacija:Vodotopivo magnezijumovo
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje:
Detaljnije
boranit.jpg

BORANIT

 • Vrsta:
 • Tip:
 • Formulacija:Vodotopivo
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje:
Detaljnije
monafos_aca.jpg

MONAFOS

 • Vrsta:
 • Tip:
 • Formulacija:Vodotopivo fosforno
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje:
Detaljnije
supstrat_1a_zadnja.png

SUPSTRAT PROFI MIX 1A

 • Vrsta:Organsko djubrivo
 • Tip:Supstrat namenjen za proizvodnju bilja iz semena
 • Formulacija:Supstrat fine granulacije 05-10mm
 • Naziv proizvođača:Durpeta, Litvanija
 • Pakovanje:20lit, 70lit, 250lit, 4000 lit (big bala)
Detaljnije
supstrat_2a_zadnja.png_1.png

SUPSTRAT PROFI MIX 2A

 • Vrsta:Organsko djubrivo
 • Tip:Supstrat namenjen za proizvodnju bilja iz rasada
 • Formulacija:Supstrat fine granulacije 00-20mm
 • Naziv proizvođača:Durpeta, Litvanija
 • Pakovanje:20lit, 70lit, 250lit, 4000 lit (big bala)
Detaljnije
universalus-substratas-250-l.png_zadnj.png_1.png

SUPSTRAT UNIVERSAL

 • Vrsta:Organsko djubrivo
 • Tip:Supstrat namenjen za proizvodnju svih vrsta sadnica i biljaka
 • Formulacija:Supstrat granulacije 00-40mm
 • Naziv proizvođača:Durpeta, Litvanija
 • Pakovanje:20lit, 70lit, 250lit, 4000 lit (big bala)
Detaljnije
sredina2_.jpg

ALGAFIT

 • Vrsta:Biostimulator
 • Tip:Biostimulator obogaćen ekstraktima morskih algi
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje:1 lit
Detaljnije
sredina.jpg

SILACON

 • Vrsta: Tečno djubrivo
 • Tip: Tečno djubrivo obogaćeno silicijumom
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje:1 lit
Detaljnije
anabor_11.jpg

ANABOR 11

 • Vrsta: Tečno djubrivo
 • Tip: Tečno djubrivo sa koncetrovanim sadržajem Bora (B)
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje: 1 lit
Detaljnije
kalafos.jpg

KALAFOS 0-52-34

 • Vrsta:
 • Tip: Složeno čvrsto đubrivo
 • Formulacija: Kompleksno
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje:
Detaljnije
biomagic_photo-1.png

BIOMAGIC 4-3-3

 • Vrsta:Organsko djubrivo
 • Tip:Obogaćeno paletirano organsko djubrivo
 • Naziv proizvođača:
 • Pakovanje: 25kg
Detaljnije
anazin15-1.jpg

Anazin

 • Vrsta:Neorgansko djubrivo
 • Tip:Djubrivo sa jednim mikroelementom (Zn)
 • Naziv proizvođača:Anorel,Belgija
 • Pakovanje: 1kg
Detaljnije
anacop14-1.jpg

ANACOP

  • Vrsta:Neorgansko djubrivo
  • Tip:Djubrivo sa jednim mikroelementom (Cu)
  • Naziv proizvođača:Anorel,Belgija
  • Pakovanje: 1kg
Detaljnije
anafer13-2.jpg

Anafer 13

  • Vrsta:Neorgansko djubrivo
  • Tip:Djubrivo sa jednim mikroelementom (Fe)
  • Naziv proizvođača:Anorel,Belgija
  • Pakovanje: 1kg
Detaljnije
ortofruto_special-2.jpg

ORTOFRUTTO SPECIAL TOP 12-5-5+30SO3+1N-ORG

 • Vrsta: Organsko-neorgansko djubrivo
 • Tip: Obogaćeno organo mineralno djubrivo
 • Naziv proizvođača: FCP CEREA, ITALIJA
 • Pakovanje: 25kg
Detaljnije
chereaphos-1.jpg

CEREAPHOS 40.0+12CaO+5SO3+0,01B+0,01Zn

 • Vrsta:
 • Tip: Prosto
 • Formulacija:
 • Naziv proizvođača: FCP Cerea,Italija
 • Pakovanje:
Detaljnije
flex.jpg

FLEX 6.10.18+12SO3 2N-Org

 • Vrsta:Organsko-neorgansko djubrivo
 • Tip:Obogaćeno organo mineralno djubrivo
 • Naziv proizvođača:FCP CEREA, ITALIJA
 • Pakovanje: 25kg
Detaljnije
granoro.jpg

GRANORO 10.20.0+20SO3+2CaO 2N-Org

 • Vrsta: Oransko-n
 • Tip: Č
 • Formulacija: Granule
 • Naziv proizvođača: FCP Cerea,Italija
 • Pakovanje:
Detaljnije
evolution.jpg

EVOLUTION 56 38.0.0 + 18SO3+ AMINO ACIDS

 • Vrsta:Neorgansko djubrivo
 • Tip:Azotno djubrivo
 • Naziv proizvođača:FCP CEREA, ITALIJA
 • Pakovanje: 25kg
Detaljnije