nav

Programi prihrane obuhvataju orijentacione programe koji su napravljani na osnovu zahteva voća i povrća u odredjenom vegetacionom periodu. Naravno, svaka biljka i svaki voćnjak nije isti i nema iste potrebe za hranivima i svaka prihrana ne bi trebalo da se obavlja bez predhodne analize zemljišta tako da programi služe samo kao orijentacija. Usvajanje i prihrana zavisi od više faktora, starosti, rodnosti, klimatskih uslova, vrste zemljišta. Izbor djubriva zavisi od koncetracije hranljivih elemenata u zemljištu

arton18.jpg

Jabuka

Orijentacioni program prihrane

Detaljnije
zs_zs_zs_tre2.jpg

Višnja i trešnja

Orijentacioni program prihrane

Detaljnije
paradajz.jpg

Paradajz

Orijentacioni program prihrane

Detaljnije
10-health-benefits-of-strawberry.jpg

Jagoda

Orijentacioni program prihrane

Detaljnije
grozdje_1.jpg

Vinova loza

Orijentacioni program prihrane

Detaljnije
malina-krupan-plan.jpg

Malina i Kupina

Orijentacioni program prihrane

Detaljnije
paprika-atina-150-semena_slika_o_61315267.jpg

Paprika

Orijentacioni program prihrane

Detaljnije
sugar-baby-watermelon.jpg

Lubenica i dinja

Orijentacioni program prihrane

Detaljnije
kupus-glavica.jpg

Kupusnjače

Orijentacioni program prihrane

Detaljnije